Pic

DISCLAIMER

ellenmagielse.nl


Verantwoordelijk voor tekst en inhoud:

Adolph van Ansenlaan 6 - 9451 GR Rolde - KvK Meppel 04076164.

Realisatie en fotografie:


Algemeen

Tekst en alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan Ellen Magielse en/of andere genoemde merken/namen. Deze website is een door Ellen Magielse ter beschikking gestelde informatieve dienstverlening. Door uw bezoek aan deze website bent u met de volgende punten eens.

Teksten, grafieken, animaties, videosequenties etc. worden door het copyright beschermd of door andere bestaande wetgeving daaromtrend. Logo's etc. worden tevens door bestaande wetgeving beschermd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ellen Magielse neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de aktualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de gegeven informatie. Ellen Magielse sluit hiermee alle aansprakelijkheid uit op welke wijze dan ook. Alle informatie is vrijblijvend. Ellen Magielse behoudt zich het recht voor om zonder bericht vooraf de inhoud van de website te wijzigen of te verwijderen.

Gegevensbescherming

De op deze website opgeslagen bestanden van bezoekers worden vertrouwelijk behandeld op basis van bestaande privacy regels. Door bezoekers opgegeven naw gegevens worden door ons alleen voor intern gebruik opgeslagen.

Copyright en andere rechten

De inhoud van deze website is uitsluitend eigendom van Ellen Magielse of derden en mag op geen enkele wijze zonder toestemming van genoemden voor commerciƫle doeleinden worden gecopiƫerd, verspreid, veranderd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Links

Ellen Magielse neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die vanuit deze website zijn verlinkt, danwel vanuit deze website zijn te bereiken.